Лични впечатления

Описаното тук представлява личното ми впечатление и отразява моя опит и разбирания.

Възможно е продукт да е предоставен по инициатива на производител или официален представител. В тези случаи отново написаното отразява личните ми впечатления, а в поста ще бъде отразено, чия е инициативата.

В случай на съществено несъответствие с очакванията на представителите на продукта е възможно проведен тест и изготвено ревю да остане непубликувано т.е да не достигне до вас.

Мира Филипова

Рошаво